Canlyniadau Holiadur

Hafan > Newyddion > Canlyniadau Holiadur


Canlyniadau Holiadur Iechyd a Lles i Rieni

Hydref 2022

Atebwyd 100% o’r rhieni ac atebodd Ia i’r cwestiynau canlynol

  • Mae rhan fwyaf y disgyblion yn ymddwyn yn dda yn yr ysgol

  • Mae gen i hyder yn athro/athrawon fy mhlentyn

  • Mae staff yn trin y plant yn deg a chyda pharch

  • Mae fy mhlentyn yn cael ei annog i fod yn iach ac i wneud ymarfer corff yn rheolaidd

  • Mae fy mhlentyn yn teimlo’n ddiogel yn yr ysgol

  • Rwy’n teimlo’n gyfforddus ynglŷn â mynd at yr ysgol

  • Mae’r ysgol yn annog fy mhlentyn i ddod yn fwy aeddfed a chymryd cyfrifoldeb

  • Mae ystod dda o weithgareddau ar gael, gan gynnwys teithiau neu ymweliadau

  • Mae’r ysgol yn darparu ystod gyfoethog o brofiadau dysgu, themâu a chyfleoedd ar gyfer fy mhlentyn.

  • Caiff yr ysgol ei harwain a’i rheoli’n dda

Darllenwch mwy o'r canlyniadau Holiadur Iechyd a Lles i Rieni


Pob Eitem Newyddion