Llywodraethwyr

Hafan > Ysgol > Llywodraethwyr


Ardal chwarae tu allan ynYsgol Dyffryn yr Enfys

Y CORFF LLYWODRAETHOL

Cynrychiolwyr yr Awdurdod Addysg Lleol:

Mr Andrew Bradshaw
Cllr Goronwy Edwards
Mr Cledwyn Griffiths

Cynrychiolwyr y Rhieni:

Mr Pete Kay - Cadeirydd /Chair          
Miss Natalie Stephenson
Mrs Ceri Taylor Williams
Mrs Rachel Jones

                           

                                                                        

Aelodau Cyfetholedig:

Mrs Carys Bryan
Mrs Caryl Hughes
Parch/Rev Owain Davies

Cynrychiolydd yr Athrawon:

Miss Llinos Wyn Griffiths

Cynrychiolydd Staff Ategol:

Mrs Nicola Jones

Pennaeth:

Mrs Karen Lloyd Owen