Pwy ydi Pwy

Hafan > Ysgol > Pwy ydi Pwy


Athrawon

Karen Lloyd Owen – Pennaeth – Diogelu,Cymorth Cyntaf, Mathemateg a Rhifedd a Iechyd a Lles

Llinos Wyn Griffiths – Dirprwy Bennaeth – Diogelu, CADY, Llythrennedd a Chyfathrebu ac Athrawes Bl2 a 3

Victoria Edwards – Athrawes D/Bl1 – Y Celfyddydau Mynegiannol

Ffion Morris –  Athrawes Bl4,5, a 6 – Y Dyniaethau a Cymorth Cyntaf

Ynyr Jones – Athro Bl 4,5, a 6 – FFCD a Gwyddoniaeth a Technoleg

Eirlys Rees Jones – Athrawes Bl 2 a 3

Cymhorthwyr Dysgu 

Nia Roberts – Cymhorthydd Bl 4, 5 a 6 Clerc i’r Llywodraethwyr, Goruchwyliwr Amser Cinio a Clwb Brecwast

Ceri Taylor Williams -  Cymhorthydd D a Bl1, Clwb Urdd, Goruchwyliwr Amser Cinio a Clwb Brecwast

Nicola Jones – Cymhorthydd M ac ADY, Clwb Urdd a Goruchwyliwr Amser Cinio

Iona Roberts – Arweinydd Dosbarth Meithrin, Cymhorthydd bl 2 a 3, Goruchwyliwr Amser Cinio

Sioned Evans – Cymhorthydd Bl 4,5 a 6, Goruchwyliwr Amser Cinio

Cara Spencer – Cymhorthydd 1 i 1 a Clwb ar ol ysgol

Rachel Jones – Clwb ar ol ysgol

Gofalwr a Glanhawyr

Amanda Evans – Gofalwr a Glanhawr

Phil Davies – Glanhawr

Cathy Ward – Glanhawr

Cogyddes

Helen Kynaston