Dosbarthiadau

Hafan > Plant > Dosbarthiadau


Tu fewn i dosbarth Eigiau

Eigiau

Meithrin

Athrawes: Mrs Iona Roberts a Mrs Nicola Jones

Tu fewn i dosbarth Crefnant

Crafnant

Derbyn & Blwyddyn 1

Athrawes: Miss Victoria Edwards a Mrs Ceri Taylor Williams

Tu fewn i dosbarth melynllyn

Melynllyn

Blwyddyn 2 a 3

Athrawes: Miss Llinos Wyn Griffiths, Mrs Cara Spencer, Mrs Iona Roberts a Miss Eirlys Rees Jones.

Tu fewn i dosbarth Geirionydd

Dulyn

Blwyddyn 4

Athrawes: Mrs Ffion Morris a Miss Sioned Evans

Tu fewn i dosbarth Dulyn

Geirionydd

Blwyddyn 5 a 6

Athrawes: Mr Ynyr Jones a Miss Nia Roberts