Blaenoriaethau

Hafan > Ysgol > Blaenoriaethau


Blaenoriaethau 2022-2023

‘‘Cydweithio, creu a chyflawni’’

Crynodeb o Arfarniad a Chynllun Datblygu Ysgol Dyffryn yr Enfys (PDF)

Blaenoriaeth 1


Adolygu a gwerthuso darpariaeth yr ysgol gyfan ar gyfer Cwricwlwm i Gymru

Blaenoriaeth 2


Datblygu Rolau Arweinwyr Mesydd Dysgu a Phrofiad

 

Blaenoriaeth 3


Codi safonau ar draws yr ysgol mewn siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu yn y Gymraeg

Blaenoriaeth 4


Gwella presenoldeb grwpiau pendodol o blant