Canlyniadau Holidaur

Hafan > Newyddion > Canlyniadau Holidaur


Canlyniadau Holiadur Iechyd a Lles i Rieni

Hydref 2023

Atebwyd 100% o’r rhieni ac atebodd Ia i’r cwestiynau canlynol

  • Meithrin yn unig: Mae fy mhlentyn wedi cael dechrau da i fywyd ysgol
  • Meithrin yn unig: Yr wyf yn hapus efo’r profiadau mae fy mhlentyn wedi eu derbyn yn yr ysgol hyd yma
  • Mae rhan fwyaf y disgyblion yn ymddwyn yn dda yn yr ysgol
  • Mae gen i hyder yn athro/athrawon fy mhlentyn
  • Mae staff yn trin y plant yn deg a chyda pharch
  • Mae fy mhlentyn yn teimlo’n ddiogel yn yr ysgol
  • Rwy’n teimlo’n gyfforddus ynglŷn â mynd at yr ysgol
  • Mae’r ysgol yn darparu ystod gyfoethog o brofiadau dysgu, themâu a chyfleoedd ar gyfer fy mhlentyn
  • Caiff yr ysgol ei harwain a’i rheoli’n dda

Darllenwch mwy o'r canlyniadau Holiadur Iechyd a Lles i Rieni


Pob Eitem Newyddion