Newyddion Mis Rhagfyr

Hafan > Newyddion > Newyddion Mis Rhagfyr


Newyddion mis Rhagfyr

Wel mae y tymor bron wedi dod i ben efo prysurdeb mawr yn ystod mis Rhagfyr.

Plannu Coed

Bu Dosbarthiadau Dulyn a geirionydd yn planu dros 200 o goed yng Nghaple Curig ar ddechrau’r mis efo Parc cenedlaethol Eryri a death staff yma hefyd I gynnal gweithdy creu addurniadau Nadolig allan o ddefynddiau naturiol. Cafodd y plant gyfle hefyd I ddysgu am y gwhanaol goed ysdd yn tyfu yng Ngogledd Cymru.

  • Plant yn dosbarth dulyn a geironydd yn plannu coed yn capel curig

Diwrnod Siwmper Nadolig

Cynhaliwydd Diwrnod Siwmper Nadolig lle cafodd y plant gyfle i ddod i’r ysgol mewn gwisgoedd Nadoligaidd a chyfle i gael tynnu eu lluniau a creu fideo ar gyfer eu bauble Nadolig.

  • Plant yn creu bauble nadolig

Cinio Nadolig

Bu pawb yn brysur yn creu hetiau ar gyfer ein cinio Nadolig ac roeddynt yn edrych yn smart iawn y neu hetiau yn gwledda ar dwrci.

  • plant yn bwyta cinio dolig

Cyngerdd Carolau yng Nghapel Tal y Bont

Cawsom noson fenidgedig yn cyflwyno carolau yn y capel ac roedd yn braf iawn gweld y lle yn lalwn a’r plant yn trio eu gorau glas. Noson llwyddiannus i bawb.

  • Plant yn canu carolau nadolig yn Capel Tal y Bont

Ras Rhwystaru Santa

Cawsom ras rhwystrau ar gyfer codi arian I Hosbis dewi Sant a death Sion Corn atom I ddechrau’r ras a gadawodd gwobr I babw ag ymunodd.

  • Plant yn cymryd rhan mewn ras rhwysaru sion corn
  • Plant wedi cyffroi yn gweld Sion Corn

Parti

Cynhaliwydd Parti a Disgo yn yr ysgol a cafodd y plant gyfleodd i gystadlu mewn dawnsio a gemau parti a gorffen y diwrnod yn gwledda ar gacennau a chresion!

  • Plant yn cael hwyl yn y disgo

Panto

Bu i blant o’r Dosbarth Derbyn i Fl6 i weld y Panto – Peter Pan yn Venue Cymru. Cyfle i ymlacio a mwynhau ar ddiwedd tymor hir.


Pob Eitem Newyddion